Pingst Mission Sänd 2021

Idag mer än någonsin tidigare behövs din förbön för de mest utsatta och ditt engagemang för att nå de minst nådda. Vi behöver bli beredda att sända nya missionärer som gensvarar på Guds kallelse att gå och vi behöver mobilisera våra internationella relationer för att människor ska kunna få komma till tro på Jesus.  Samma Läs mer om Pingst Mission Sänd 2021[…]