Pingst Mission Sänd 2021

Idag mer än någonsin tidigare behövs din förbön för de mest utsatta och ditt engagemang för att nå de minst nådda. Vi behöver bli beredda att sända nya missionärer som gensvarar på Guds kallelse att gå och vi behöver mobilisera våra internationella relationer för att människor ska kunna få komma till tro på Jesus.  Samma Läs mer om Pingst Mission Sänd 2021[…]

Inspelning av Sänd Webinar

Stort tack till alla som deltog i vårt Sänd Webinar 25 november! Med regionala rapporter från fält, samtal om Pingst International och resurser till missionärer hoppas vi att webinariet gav positiva impulser till dig och din församling. Här finns materialet från webinariet i dropbox. Här finns webinariet i sin helhet om du vill se de Läs mer om Inspelning av Sänd Webinar[…]

Sänd Webinar 25 November

Välkommen att delta på Sänd Webinar 25 november 19.00! “Ett uppdrag fyra uttryck” som kommer att fokusera på våra fyra tematiska områden, de minst nådda, de mest utsatta, missionärerna från Sverige och relationerna i världen. Vi kommer att få rapporter från fält och samtala om aktuella frågor inom missionssfären. Redan idag kan du registrera dig Läs mer om Sänd Webinar 25 November[…]

Pingst globalt kraftsamlar för att minska spridningen av Covid-19

Pingstvänner runtom i världen mobiliserar sig nu för att snabbt sprida kunskap om Covid-19 i områden där människor annars har begränsad tillgång till information. Genom den globala pingströrelsens nätverk kan man via lokala kyrkor och radiostationer nå ut med information till mer än 100 miljoner kyrkomedlemmar och till människor som kyrkorna når via sin verksamhet. Läs mer om Pingst globalt kraftsamlar för att minska spridningen av Covid-19[…]

Pingst Mission Sänd 2020 INSTÄLLD

  PINGST MISSION SÄND 13-14 MARS 2020 INSTÄLLD På grund av rådande osäkerhet av smittorisken för Covid 19 har vi valt att ställa in konferensen. Vi beklagar detta och ber om er förståelse. När vi i framtiden vet mer om utvecklingen kommer vi att återkomma med mer information när vi kan genomföra konferensen. Vi kommer Läs mer om Pingst Mission Sänd 2020 INSTÄLLD[…]