Blog

Gud är inte ute efter personer med stor tro, utan personer redo att följa honom. - Hudson Taylor

Pingst globalt kraftsamlar för att minska spridningen av Covid-19

Pingstvänner runtom i världen mobiliserar sig nu för att snabbt sprida kunskap om Covid-19 i områden där människor annars har begränsad tillgång till information. Genom den globala pingströrelsens nätverk kan man via lokala kyrkor och radiostationer nå ut med information till mer än 100 miljoner kyrkomedlemmar och till människor som kyrkorna når via sin verksamhet. Läs mer om Pingst globalt kraftsamlar för att minska spridningen av Covid-19[…]

Pingst Mission Sänd 2020 INSTÄLLD

  PINGST MISSION SÄND 13-14 MARS 2020 INSTÄLLD På grund av rådande osäkerhet av smittorisken för Covid 19 har vi valt att ställa in konferensen. Vi beklagar detta och ber om er förståelse. När vi i framtiden vet mer om utvecklingen kommer vi att återkomma med mer information när vi kan genomföra konferensen. Vi kommer Läs mer om Pingst Mission Sänd 2020 INSTÄLLD[…]

Anmälan är öppen för årets missionskonferens

Anmälan för årets konferens är nu öppen och vi ser fram emot att få vara hos årets värdar Pingstkyrkan Alingsås.  Ta del av programmet här och håll utkik på våra sociala medier och vår hemsida de kommande veckorna där kommer vi att berätta mer om årets talare samt mer om de olika ämnen i fokus. Läs mer om Anmälan är öppen för årets missionskonferens[…]

Sänd Nyhetsbrev

För att göra det enkelt för dig att ta del av information inför kommande missionskonferenser, events, intressanta artiklar och andra händelser inom svensk Pingstmission har vi skapat Sänd nyhetsbrev. Med jämna mellanrum kommer du att få relevant information om vad som är på gång inom svensk Pingstmission. Anmäl dig här till Nyhetsbrevet. 

Skicka in en missionärshälsning

Vi vill gärna få en hälsning från en eller flera av era svenska missionärer utsända från er lokala Pingstförsamling. Vi kommer att spela upp så många inspelningar vi kan under konferensens sändningsmöte och alla böneämnen kommer att tas med. (Pga. säkerhetsskäl kan du som jobbar i stängda länder avstå från att uppge ditt namn, dölja ditt Läs mer om Skicka in en missionärshälsning[…]