Pingst globalt kraftsamlar för att minska spridningen av Covid-19

Pingstvänner runtom i världen mobiliserar sig nu för att snabbt sprida kunskap om Covid-19 i områden där människor annars har begränsad tillgång till information. Genom den globala pingströrelsens nätverk kan man via lokala kyrkor och radiostationer nå ut med information till mer än 100 miljoner kyrkomedlemmar och till människor som kyrkorna når via sin verksamhet. Läs mer om Pingst globalt kraftsamlar för att minska spridningen av Covid-19[…]

Sänd Nyhetsbrev

För att göra det enkelt för dig att ta del av information inför kommande missionskonferenser, events, intressanta artiklar och andra händelser inom svensk Pingstmission har vi skapat Sänd nyhetsbrev. Med jämna mellanrum kommer du att få relevant information om vad som är på gång inom svensk Pingstmission. Anmäl dig här till Nyhetsbrevet.