2019-01-25

Föreståndardag

I samband med missionskonferensen anordnar Pingst en föreståndardag med fokus på missionsfrågor och framtiden.

Fredagen den 15 mars 2019 inbjuder vi till en dag för församlingsföreståndare. Dagen är i Södertörnkyrkan, Huddinge, och ligger i anslutning till vår missionskonferens, Pingst Mission. Jag vill möta rörelsens föreståndare för samtal om den framtida strukturen för svensk pingstmission. Just nu arbetar vi med de fyra huvudområdena: de minst nådda, de mest utsatta, missionärerna från Sverige och relationerna i världen. Vi tänker oss dessa fyra områden för att stötta församlingarnas mission. Under föreståndardagen kommer möjlighet finnas att lyfta andra frågor men den primära frågan kommer att vara mission. Föreståndardagen inleder Pingst Mission. Du anmäler dig till föreståndardagen i samma formulär som till konferensen.

Anmäl dig här till föreståndardagen

I nedanstående film berättar Daniel Alm mer om innehållet i föreståndardagen och även en inbjudan till webinar för missionsråd.

Program

Fredag 15 Mars

Föreståndardag med fokus på missionsfrågor

09:30 Mingelkaffe & Incheckning

10:00 Huvudsamling

12:00 Lunch

15:00 Avslutning

Daniel Alm, föreståndare Pingst FFS och pastor.

Föreståndardagen leds av Daniel Alm som kommer att lyfta frågor om samverkan inom missionen.