Mission i Fokus

Under vår livstid har vi inte varit med om något liknande som den nuvarande pandemin, men detta är inte första gången vi står inför en liknande utmaning, senast vi stod inför något liknande var 1918-1920 i den dåvarande världspandemin. Vi behöver komma ihåg att under dessa år pågick sändandet av missionärer oavbrutet från Sverige, Kanada, Finland, Norge och flera andra länder.

Svenskt Pingst har alltid varit i framkant i tvärkulturell mission. Samtidigt förstår vi att idag är det samma uppdrag och en annan tid. Pandemin har lett till skapandet av flera bönenätverk, online gudstjänster och andra former av webbsändningar har fått genomslag som aldrig förr.

Vi som lokala församlingar här på hemmaplan många utmaningar, vi ser det i min kyrka och ni i era. Men vet du vad vi har en stor Gud, som har gett oss ett uppdrag att ständigt vara i rörelse för de minst nådda och mest utsatta världen över. Uppdraget har inte tagit paus, även om en del av vår verksamhet kanske gjort det. Vi behöver idag mer än någonsin ta rygg på vår Pingst pionjära identitet och fortsätta hålla mission i fokus.

I vårt inspirationsnätverk Sänd har vi skapat ett inspirationsmaterial för mission för den här tiden vi är i just nu. Kanske kan du be den pastor ni känner i er systerkyrka hålla i ett bibelstudie eller spela in ett förbönsprogram?

Tänk att få en injektion av profetisk bön och Guds ord från våra missionsfält som kan vitalisera församlingen. Tänk att få förbön och dela hjärtan under den här tiden. Detta kan få bli en tid vi kommer närmare varandra och inte längre ifrån.

Här kan du ta del av materialet, vi hoppas den ska vara till nytta för din församling.

SÄND Mission i Fokus 2020-09-10

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.