2015-12-27

Missionskonferens

Välkommen till Pingst Mission Sänd 1-2 April 2022.

Missionskonferensen berör viktiga frågor i våra församlingar och organisationer. Det är en mötesplats för församlingar, individer och organisationer som tillsammans vill vara med och se missionsuppdraget fullbordas.

Konferensen kommer att erbjudas som hybrid, vilket innebär att om restriktionerna tillåter samlas vi i Pingstkyrkan Alingsås. Samtidigt erbjuds möjlighet till begränsat digitalt deltagande på majoriteten av samlingarna. Anmälan krävs för båda varianterna. Om restriktionerna kvarstår anordnas en komprimerad sändning under lördagen den 2 april.

För att läsa mer om eventet besök vår konferenssida –> https://www.pingst.se/mission/sand/