2018-02-26

Kontakt

Kontakt

Konferensens planeringsgrupp:

Andreas Svedman, Mullsjö  (sammankallande). Kontaktperson för praktiska frågor & Program.

andreas.svedman@pingst.se / 076-536 25 66

Julia Karlsson, Jönköping.

Johan Ericsson, Huskvarna

Paul Wearn, Mullsjö.