2021-02-12

Sänd Bön för vår värld

Vi står inför ett spännande år och vi vill börja året med att sätta fokus på vår kallelse att gå ut och göra alla människor till lärjungar. Genom satsningen Sänd Bön för vår värld vill vi ge hela vår rörelse en möjlighet att få en inblick i de sätt vi gör det redan, vilka drömmar vi bär på och vilka utmaningar vi står inför.

Mycket av 2021 är ett oskrivet blad men hoppet vi har i Jesus består och den kallelse vi har att gå ut och predika evangeliet för alla människor.

Vi tror att denna bönesatsning kan vara med och bidra på det på flera plan: först och främst genom kraften som finns i att Guds folk tillsammans ber , men även genom att sprida kunskap.

Bönekampanjen börjar 22 februari och pågår i sju veckor. Vi kommer att be för varje region och höjdpunkten på veckan är torsdagar då vi samlas digital för att be för veckans region. Bönesamlingen direktsänds från en av våra Pingstförsamlingar i Sverige, där ni också har möjlighet att skicka in böneämnen.

Varje dag kommer vi lägga ut vad som sker i regionen som är i fokus och ämnen att be för. Ni kan följa satsningen via Instagram @sandsverige & Vimeo vimeo.com/sandsverige Länk till vårt bönemöterna kommer att läggas nedan:

Kommande bönesamlingar online:

Bön för Asien. Sänds från Karlstad Pingst Bön för Europa. Sänds från Eskilstuna Pingst Bön för Latinamerika & Karibien. Bön för Nordafrika och Mellanöstern. Bön för församlingsrörelsen. Bön för Afrika. Bön för Eurasien.

Program