SÄND TEAM

Känns det som om det är något som du saknar? Har du en känsla över att det borde finns något mer än just det här?

Vill du göra en skillnad i världen?  Vill du betyda något?

Världen är en stor plats, den är full av överväldigande saker som sker; hunger, fattigdom, sjukdom, smärta och avsaknad av Jesu kärlek. Det är lätt att alla dessa saker tynger ner oss.

Allt för ofta, tittar människor på problemen i världen och säger ”någon borde göra något åt detta?”

DU KAN BLI DENNA NÅGON!

Därför vill vi utmana dig & din ungdomsgrupp att åka på team!

Vi vill utrusta dina ledare med den bästa undervisningen för att leda ett team, utbilda er i varför mission behövs, om att ta hand om varandra under resans gång och ge praktiska redskap för att nå människor på hemmaplan & ut över världen.

Vi vill hjälpa till att de kommande året göra en resa tillsammans. För att göra det enkelt för er vill vi ge material & coachning. Samt hjälpa till att vara motor i genomförandet av er resa.

Om ni redan planerar en resa kan ni bara vara med förberedande samlingarna som står beskrivna nedan och få coachning på vägen i den mängd ni önskar.

Vill ni ha hjälp i planering och genomförandet av resan står vår Missionsinspiratör och initiativtagare Andreas Svedman (andreas.svedman@pingst.se) till ert förfogande. Vår längtan är att till Påsklovet/Våren 2018 kunna mobilisera en stor grupp unga människor att gå med evangeliet till olika platser utanför Sveriges gränser.

Satsningen avslutas i er lokala församlingen med en Gudstjänst där ungdomarna får dela vad de varit med om och där församlingen får lyssna till deras rapporter från de uppdraget de tillsammans varit bärare av under hösten & våren.

För att hjälpa dig och ditt team komma igång har vi skapat en teamledarkurs och en deltagarkurs:

Teamledarkursen

24 februari 10-14:00 2018

Kursen är ca 3-4 timmar och innehåller:

Förstå varför mission behövs idag, hur man bygger team & hur du som ledare kan genomföra en teamresa.

Under kursen kommer vi att gå igenom följande punkter:

Vad är Mission?

Varför behövs mission?

Hur genomför vi mission?

Varför teamresor?

Urval. Vilka ska åka med?

Hur bygger vi teamen?

Hur planerar vi en teamresa?

Praktiska förberedelser.

SÄND BOOT CAMP 24-25 februari 2018, Huskvarna.

Oavsett om du deltagit i en teamresa tidigare, eller du ska åka för första gången vill vi ge dig bästa förutsättningarna för att få en lyckad insats.

Den här teamträningen kommer att ge dig grundläggande kunskaper om varför mission behövs idag, lärjungaskap och praktiska råd inför din teamresa. Du kommer även få möta och samtala med andra i din ålder i olika frågor som relaterar till vår omvärld idag. 

När de gäller den ekonomiska insatsen så bör varje team bära sina egna kostnader, vår missionsinspiratör finns tillgänglig för att ge råd till varje team att hitta finansiering på traditionell väg och kreativa sätt. Deltagarkursen och teamledarkursen sker till självkostnadspris vad gäller mat och logi där vi kommer hålla nere kostnaderna i allra högsta grad. Vi kommer ej ta ut avgift för undervisning eller ev. material som delas ut.

Vill ni bli ett SÄND TEAM?

Din ledare kan anmäla ditt blivande team till andreas.svedman@pingst.se  076-536 25 66 som även kan svara på frågor & funderingar.

Det går givetvis att haka på kursen även om ni inte bestämt er ännu att genomföra en teamresa, söker du ett team? haka på kursen så ordnar vi så att du kommer med i ett team!

 

För varje generation behöver nå sin generation.

 

Initiativtagarna till nätverket SÄND.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.