2018-02-08

Teamresor

Världen är en stor plats, den är full av överväldigande saker som sker; hunger, fattigdom, sjukdom, smärta och avsaknad av Jesu kärlek. Det är lätt att alla dessa saker tynger ner oss.

Allt för ofta, tittar människor på problemen i världen och säger ”någon borde göra något åt detta?”

DU KAN BLI DENNA NÅGON!

Därför vill vi utmana dig & din ungdomsgrupp att åka på team!

Vi vill hjälpa dig med material, resurser och coachning för er resa – för att vi tror att var och en som tror på Jesus har något att ge till andra människor. Ni som individer och grupp kan vara med och fullfölja det globala uppdraget Jesus har gett oss att göra alla folk till lärjungar.

VART SKA JAG BÖRJA OM VI VILL GÖRA EN TEAMRESA? 

Se våra filmer med praktiska tips inför er teamresa och kolla gärna in checklistan längre ner som innehåller allt du behöver tänka på inför er satsning. Kommande veckor kommer mer material med förberedande träffar och praktiska tips.

TEAMRESOR 1 – Vart ska jag börja?

TEAMRESOR 2 – Ute på fältet

TEAMRESOR 3 – När du kommer hem

Denna checklista är en riktlinje för planering, samordning och genomförande av en korttidsteamresa.

Justeringar kan göras för att passa dina specifika behov.

Sänd-Checklista-Teamresor-Version-2018-02-08

Resedatum: __________________

10-12 månader före avgång

 • Arbeta med partner i fält för att diskutera behovet av ett korttidsinsats och hur det kan fungera inom sin nuvarande strategi.
 • Diskutera datum, storlek på team som behövs och kompetens som krävs (om tillämpligt)
 • Börja be att Gud ska ta dra i team medlemmar som ska vara i teamet .

6 månader före avgång

 • Förbered dig som en ledare
 • Gör första kontakten med potentiella teammedlemmar
 • Rekrytera förbönsteam
 • Studera landet ni ska åka till.
 • Ta reda på vilka officiella dokument som krävs för att komma in i landet
 • Kontakta resebyrå om transport och ev. logi.
 • Ta reda på vilka vaccinationer som behövs och den tid som krävs för dem.
 • Fyll i och skicka in erforderliga blanketter för deltagande
 • Skapa en budget för resan
 • Upprätta en per person kostnad.
 • Upprätta en plan hur teamresan skall finansieras: insamlingar, försäljning, stipendier, egna medel.

5 månader före avgång

 • Design och producera reklammaterial (Var försiktig om ni ska till en säkerhetskänslig plats)
 • Planera annonser, utskick i nyhetsbrev, församlingsmail, mm. (om tillämpligt)
 • Börja rekrytera
 • Sätt datum för informationsmöte.

4 månader före avgång

 • Påbörja träning/utbildning genom förberedande träffar, kom överens om hur kostnader ska fördelas för träning/utbildning.
 • Genomför informationsmöte, samtala om de praktiska, andliga och ekonomiska delarna.
 • Be teammedlemmar att ansöka om pass.
 • Börja samla in visumansökningar, ev. medicinska frågeformulär(om tillämpbart), internationella reseformulär och en läsbar fotokopia av varje deltagares pass.
 • Utför mentorssamtal och kolla referenser om urvalet av teamdeltagare innefattar personer ni inte känner sedan tidigare.
 • Schemalägg team träning sessioner
 • Informera deltagarna om vad som förväntas av dem innan, under och efter teamresan.
 • Gå igenom den preliminära resplanen.

3 månader före avgång

 • Avsluta intagning av teammedlemmar, samla in anmälningsavgifterna.
 • Samla in icke återbetalningsbar avgift.
 • Påminn teamets medlemmar att ansöka om pass. (om de inte redan gjort det, kontrollera giltighetstid normalt skall passet vara giltigt 6 mån efter ankomst)
 • Se till att teamet tar nödvändiga vaccinationer.
 • Köp biljetter från resebyrå. (detta steg ska göras så tidigt som möjligt för att hålla kostnaderna nere)
 • Gå över logi och transport planer med resebyrå om det är tillämpligt.
 • Påbörja en bönelogg som teamet kan dela med förbönsteamet(se steg 6månader)

10 veckor före avgång

 • Bekräfta att pass har sökts.
 • Kontrollera de som du redan sett för utgångsdatum och underskrifter.
 • Samla pass från lagmedlemmar och ansök om visum. (Obs! Om mer tid krävs för denna uppgift, justera den här punkten i enlighet med information från berörd ambassad.)
 • Uppmuntra teamet att börja kontakta vänner, församlingens kontakter och familj för att se om de skulle vilja vara en del av dina personliga förebedjare.

8 veckor före avgång

 • Bekräfta med resebyrå och / eller flygbolag exakt antal deltagare.
 • Arbeta med partner i fält för att planera schema med dagliga aktiviteter, inklusive rekreativa aktiviteter och reflektion under resan.
 • Kom överens med partner i fält hur kostnader skall fördelas.
 • Utveckla en plan för att hantera ev. stress vid ankomst till och från fält.
 • Samla in slutbetalning från teammedlemmar.

6 veckor före avgång

 • Få nödkontaktnummer för landet ni ska till.
 • Teammedlemmar behöver se över vad deras reseförsäkring täcker, i de flesta hemförsäkringarna ingår reseförsäkring upp till 30 dagar. Vid behov skall tilläggsförsäkring tecknas.
 • Kolla upp om någon av teammedlemarna har någon sjukdomsbild/tar mediciner. (Denna fråga kan även vara aktuellt vid rekrytering)
 • Dela ut teamlista med adresser och telefonnummer.
 • Delta eller genomför någon särskild samling/gudstjänst där teamet får möjlighet att förbereda sig andligt inför teamresan och be för varandra. Bön rekommenderas vara ett återkommande inslag i de förberedande träffar inför teamresan.

4 veckor före avgång

 • Tilldela teammedlemmarnas ansvar.
 • Slutför valet av säkerhetsperson/kontaktperson som kommer att vara din kontakt hemma vid eventuella problem och ordna hur han/hon kan kontaktas hela tiden.
 • Samla in betalning från teammedlemar.

3 veckor före avgång

 • Diskutera packningslista.
 • Granska packningstips.
 • Uppdatering om teammedlemmarnas ekonomi.
 • Uppmuntra teammedlemmar som har köpt nya skor, att börja gå in dem för att undvika blåsor.
 • Om pengarna har samlats in av en kyrka eller organisation, bestäm i tid hur dessa skall tas ut och/eller växlas.
 • Sätt ihop ett första hjälpen kit.
 • Sätt ihop en grab bag. (exempel på innehåll finns längre ner på tips)
 • Dela din resväg med de som kommer att be för dig.

2 veckor före avgång

 • Samla slutbetalning.
 • Kontrollera att all nödvändig dokumentation (pass, visum, reseförsäkring, etc.) är i ordning.
 • Planera uppföljnings möten efter resan.
 • Schemalägga presentationer efter resan för församlingen/församlingarna. (detta kan även göras med fördel tidigare)
 • Ordna för teamtransport till och från flygplatsen
 • Köp alla nödvändiga saker inför resan

1 Vecka före avresa

 • Informera gruppen tid och mötesplats för flygning.
 • Passa ut nödkontaktinformation i landet, om tillämpligt.
 • Distribuera saker som lagmedlemmar behöver packa.
 • Växla kontanter för resan. I vissa fall kan även valuta behöva beställas veckor i förväg kolla med ditt växlingskontor vad som gäller.
 • Be församlingen sända ut er under en gudstjänst.
 • Bekräfta reseinformation med resebyrå.

 

UNDER RESAN

 • Skriv ner dina insikter och observationer om det andliga klimatet i ditt område som ni besöker, vad Gud gör och detaljer om projektet. (Var försiktig så att du inte skriver specifika namn på medborgare i dina anteckningar om du befinner dig i ett område där säkerhetsläget kräver det.

Mer om under resan kommer i filmen teamresor 2.

EFTER TEAMRESAN

 • Gör Teamledare utvärdering
 • Rapportera tillbaka till din kyrka för att dela berättelsen och uttrycka tacksamhet.

Visa tacksamhet till er partner i fält.

Överväg följande:

 • Att komma tillbaka med ett nytt team inom ett år.
 • Utmana någon annan i teamet att vara ledare på nästa resa.
 • Vem/vilka i teamet har fått en missionskallelse eller på annat sätt uppvisar förändring i sitt liv där du skulle behöva stötta dem särskilt framöver när de funderar och ber för sin framtid?

LYCKA TILL!

Har du tips eller idéer hur vi kan göra den här checklistan ännu bättre? Maila oss gärna till info@sänd.com