2018-03-05

Vad är Sänd?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÄND är ett nätverk för individer, kyrkor och organisationer som vill nå människor med hela evangeliet med fokus på minst nådda folkgrupper och befolkningscentra. Detta innebär att vi vill möta människors behov på alla livets områden.

SÄND vill mobilisera nästa generation att hjälpa de mest utsatta och minst nådda med evangeliet.

SÄND vill motivera/engagera församlingar och enskilda att vara med i bön, ekonomiskt och praktiskt ansvarstagande för detta heliga uppdrag med fokus på unga människor.

Bakgrund

SÄND är startat av Pingströrelsen i Sverige.

Överlåtelse

Kyrkor och organisationer som vill vara en del av nätverket, finnas med på hemsidan, delta i gemensamma satsningar, konferenser etc. överlåter sig till varandra. Att överlåta sig till varandra är att hjälpa varandra, be för varandra, korrigera varandra, delta i gemensamma konferenser och samlingar samt att undvika självhävdelse, konkurrerande och tävlande element mellan individer och satsningar.

Ekonomi

I nätverket förväntas man solidariskt vara med och dela på kostnader för gemensamma satsningar allt efter den egna kyrkan eller organisationens förmåga. Nätverket har ingen egen juridisk status utan bygger på administrativ samverkan mellan de deltagande kyrkorna och organisationerna.

Ledning

Nätverket hålls samman av en ledningsgrupp med representation från deltagande kyrkor och organisationer. Ledningsgruppen utses av Styrgrupp Pingst Internationell (Pingströrelsens missionsstyrelse)

Kontakt

Önskar du komma i kontakt med ledningsgruppen skicka ett mail till info@sänd.com